Arama
Türkçe
Back to all

Üretimde Hijyenin önemi

30 Haz 2020

Ham haldeki besinlerin işlenerek tüketime sunulduğu işletmelere genel olarak gıda üretim alanı adı verilir. Gıdaların gıda üretim alanı hijyen kurallarına uygun olarak üretilmeleri insan sağlığı için önemlidir. Gıda üretim alanlarının temizliğinde kullanılan ekipmanlar ise gerçek hijyen koşulların sağlanması için büyük önem taşırlar.

Gıda maddelerinin insan tüketimine güvenli ve kaliteli olarak sunulabilmesi için ham maddenin elde edildiği ilk aşamadan başlayarak, ürünün tüketicinin sofrasına gelene kadar geçirdiği her aşamada hijyen ve sanitasyon adı verilen uygulamaların etkin olarak sağlanması gerekir.

Gıda üretim alanlarında gerekli temizlik koşullarından bahsederken konunun temelini oluşturan sanitasyon ve hijyen kavramlarını açıklamak yerinde olacaktır. Sanitasyon, Latince “sağlık” anlamına gelen “sanitas” kelimesinden türetilmiş, insan sağlığını korumak için uygulanacak prensipleri içeren bir terimdir. Gıda üretiminde sanitasyon, sağlıklı ve güvenilir ürün elde etmek için hijyen koşullarının uygunluğunun denetlenmesini ifade eder. Hijyen ise Antik Yunan mitolojisindeki sağlık tanrıçası Hygienia’dan adını alan gıda üretim alanında çiftlikten sofraya her aşamada insan sağlığına uygun koşullar için yapılan çalışmaları kapsar. Gıda endüstrisi için sanitasyon ve hijyen kavramları birlikte sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması çalışmalarını içerirler.

Yorumlar
Yorumunuzu bırakın Close